Startseite    |   Shop       

Kontakt

T 033638 / 752-0
F 033638 / 752-30
info@hinze-stahl.de
Ihr Weg zu uns

สกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืด
ประเภทของการทำสกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อกับกลยุทธ์การทำแม่พิมพ์ซิลิโคนสำหรับพิมพ์วุ้นลักษณะของการทำสกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อและเทคนิคการทำแม่พิมพ์ซิลิโคนเพื่อพิมพ์วุ้นอันที่ 1 การนำยางซิลิโคนไปเพื่อที่จะทำสกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อ จะมีอยู่ 2 กรรมวิธีใหญ่ๆ

ประเภทของการทำสกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อกับเทคนิคการทำแม่พิมพ์ซิลิโคนสำหรับพิมพ์วุ้นข้อที่ 2 วิธีการแรกคือ Block Mold

ชนิดของการทำสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดและเคล็ดการทำแม่พิมพ์ซิลิโคนเพื่อพิมพ์วุ้นอย่างที่ 3 Block Mold เป็นแนวทางสร้างสกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อจากยางซิลิโคนโดยการใช้ยางซิลิโคนราดลงบนตัวแบบโดยตรง

ลักษณะของการทำสกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อพร้อมด้วยเคล็ดลับการทำแม่พิมพ์ซิลิโคนสำหรับพิมพ์วุ้นอันที่ 4 หลังจากที่ยางซิลิโคนคงตัวก็จะได้สกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดที่ทำจากยางซิลิโคนเป็นทรวดทรง

ลักษณะของการทำสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดพร้อมกับกลยุทธ์การทำแม่พิมพ์ซิลิโคนเพื่อพิมพ์วุ้นอย่างที่ 5 ทรวดทรงของสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดยางซิลิโคนที่เป็นกล่องเป็นที่มาของคำว่า Block Mold

ประเภทของการทำสกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อพร้อมกับกลยุทธ์การทำแม่พิมพ์ซิลิโคนเพื่อพิมพ์วุ้นอันที่ 6 การใช้ยางซิลิโคนต่ำเกินไป อาจส่งผลลัพธ์ให้ยางขาดได้ช่วงเราดึงยางตอนทำซ้ำ

ลักษณะของการทำสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดพร้อมทั้งเทคนิคการทำแม่พิมพ์ซิลิโคนสำหรับพิมพ์วุ้นอย่างที่ 7 การใช้ยางซิลิโคนเยอะเกินไป อาจเป็นเหตุให้ดึงชิ้นงานออกจากสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดยากพร้อมกับเป็นการสิ้นเปลือง

ลักษณะของการทำสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดพร้อมกับเคล็ดลับการทำแม่พิมพ์ซิลิโคนเพื่อพิมพ์วุ้นอันที่ 8 ทำการฉีดสเปรย์ลงบนชิ้นงานเพื่อให้ปกป้องตัวต้นแบบพร้อมด้วยช่วยให้การถอดยางซิลิโคนที่แห้งแล้วสะดวกขึ้น

ลักษณะของการทำสกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อพร้อมกับเคล็ดการทำแม่พิมพ์ซิลิโคนสำหรับพิมพ์วุ้นประการที่ 9 จำเป็นจะต้องรอให้สารช่วยถอดแบบแห้งก่อนที่จะริเริ่มดำเนินการต่อ

ประเภทของการทำสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดกับเคล็ดการทำแม่พิมพ์ซิลิโคนสำหรับพิมพ์วุ้นอันที่ 10 แนวทางที่สอง หมายถึง Brush-On Mold ไม่ก็ Skin Mold

ประเภทของการทำสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดพร้อมด้วยเคล็ดการทำแม่พิมพ์ซิลิโคนสำหรับพิมพ์วุ้นข้อที่ 11 แบบกระป๋อง: ใช้งานได้ยาวกว่า โดยการชุบ

ชนิดของการทำสกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อพร้อมกับเทคนิคการทำแม่พิมพ์ซิลิโคนสำหรับพิมพ์วุ้นข้อที่ 12 ชนิดสเปรย์: ใช้ง่ายได้สะดวก อาจต้องพ่นหลายชั้น